top of page

CHŁODNIE KOMINOWE

  • prace projektowe

  • ocena stanu technicznego

  • wycena napraw

  • optymalizacja parametrów chłodzenia

  • prace montażowe i demontażowe

  • wymiana eliminatorów unosu kropel

  • wymiana aparatów rozbryzgowych

  • wymiana zraszalników (pakietów chłodniczych)

  • wymiana wodorozdziału dystrybucji wody

  • czyszczenie z użyciem wysokiego ciśnienia wody

serwis chłodni kominowych
bottom of page